Tìm thấy 29 tin đăng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của bạn.
161 m2
4.5 tỷ
Ninh Kiều
19 giờ trước 21
210 m2
5.9 tỷ
Ninh Kiều
1 ngày trước 414
204 m2
3.9 tỷ
Bình Thủy
6 ngày trước 24
204 m2
3.9 tỷ
Bình Thủy
1 tuần trước 39
204 m2
3.9 tỷ
Bình Thủy
1 tuần trước 33
204 m2
3.9 tỷ
Cái Răng
1 tuần trước 48
130 m2
3.7 tỷ
Cái Răng
2 tuần trước 48
200 m2
6.3 tỷ
Ninh Kiều
2 tuần trước 216
80 m2
490 triệu
Cái Răng
2 tuần trước 222
204 m2
3.9 tỷ
Bình Thủy
2 tuần trước 45
96 m2
3 tỷ
Ninh Kiều
2 tuần trước 63
200 m2
6.3 tỷ
Ninh Kiều
3 tuần trước 213
80 m2
6.3 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 51
180 m2
9.2 tỷ
Ninh Kiều
1 tháng trước 504
148 m2
4.5 tỷ
Ninh Kiều
2 tháng trước 90
80 m2
1.49 tỷ
Bình Thủy
4 tháng trước 270
27 m2
2.9 tỷ
Ninh Kiều
4 tháng trước 195
80 m2
1.49 tỷ
Cái Răng
5 tháng trước 138
80 m2
490 triệu
Bình Thủy
5 tháng trước 186
80 m2
604 triệu
Ninh Kiều
5 tháng trước 186
80 m2
490 triệu
Cái Răng
5 tháng trước 198
128 m2
3.6 tỷ
Bình Thủy
5 tháng trước 222
200 m2
2.8 tỷ
Bình Thủy
5 tháng trước 249
538 m2
3.5 tỷ
Cái Răng
7 tháng trước 237
72 m2
1.9 tỷ
Ninh Kiều
8 tháng trước 330
240 m2
4.75 tỷ
Ninh Kiều
10 tháng trước 519
138 m2
4.1 tỷ
Ninh Kiều
10 tháng trước 384
Tin mới
Free Đăng tin
Live chat
Tài khoản
Xem thêm
đang cập nhật