Tìm thấy 35 tin đăng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của bạn.
7200 m2
3.5 triệu/m2
Phong Điền
2 ngày trước 612
356 m2
14 tỷ
Phong Điền
2 ngày trước 108
125 m2
2.5 tỷ
Phong Điền
2 tuần trước 21
301 m2
690 triệu
Phong Điền
3 tuần trước 84
686 m2
2.5 tỷ
Phong Điền
1 tháng trước 45
125 m2
2.45 tỷ
Phong Điền
1 tháng trước 51
165 m2
1.5 tỷ
Phong Điền
1 tháng trước 126
686 m2
2.5 tỷ
Phong Điền
1 tháng trước 45
125 m2
2.5 tỷ
Phong Điền
1 tháng trước 48
573 m2
1.55 tỷ
Phong Điền
2 tháng trước 66
7141 m2
13 tỷ
Phong Điền
4 tháng trước 162
780 m2
900 triệu
Phong Điền
5 tháng trước 171
573 m2
1.55 tỷ
Phong Điền
5 tháng trước 138
867 m2
1.3 tỷ
Phong Điền
5 tháng trước 237
2000 m2
1.8 tỷ
Phong Điền
5 tháng trước 225
90 m2
1.9 tỷ
Phong Điền
5 tháng trước 246
573 m2
1.55 tỷ
Phong Điền
6 tháng trước 195
573 m2
1.6 tỷ
Phong Điền
6 tháng trước 168
142 m2
17.2 triệu/m2
Phong Điền
6 tháng trước 276
100 m2
1.75 tỷ
Phong Điền
6 tháng trước 252
312 m2
985 triệu
Phong Điền
6 tháng trước 252
100 m2
1.75 tỷ
Phong Điền
6 tháng trước 243
200 m2
2.7 tỷ
Phong Điền
7 tháng trước 249
64 m2
500 triệu
Phong Điền
7 tháng trước 315
4320 m2
1.5 triệu
Phong Điền
7 tháng trước 288
364 m2
1.3 tỷ
Phong Điền
8 tháng trước 324
125 m2
2 tỷ
Phong Điền
8 tháng trước 306
615 m2
3.3 tỷ
Phong Điền
8 tháng trước 294
125 m2
1.88 tỷ
Phong Điền
8 tháng trước 321
125 m2
1.88 tỷ
Phong Điền
8 tháng trước 318
198 m2
2 tỷ
Phong Điền
9 tháng trước 387
2.5 tỷ
2.45 tỷ
500 triệu
Tin mới
Free Đăng tin
Live chat
Tài khoản
Xem thêm
đang cập nhật